Освіта в Росії

Московський державний університет друку імені Івана Федорова є центром формування наукового та освітнього простору Росії і всього СНД у сфері медіаіндустрії і єдиним вузом Росії, який здійснює комплексну підготовку кадрів з вищою професійною освітою для всього спектру професій в цій сфері.